The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

The Legends Journal of European History Studies

Editor: Prof. Dr. Pınar ÜLGEN
Assistant Editor: Gülnur Özer - Banu Çetin Ünal - Murat Çaylı
Publication Place:
Yıl-sayı: 2020-1
Jenerik Dosyası | Full Pdf | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Ebru Altan - Bizans’ın Bulgaristan’ı İlhakı (976-1018) Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 1- 10
An Assessment on Byzantium's Annexation of Bulgaria (976-1018)

http://dx.doi.org/10.29228/legends.45217
Tam Metin
Altay Tayfun Özcan - Korykoslu Hayton’un Flos Historiarum Terre Orientis Adlı Eserinde Altın Orda Hanlığı ile İlgili Bilgiler Üzerine Ss, 11 -19
On the Informations About the Golden Horde Khanate in the Hayton of Korykos’s Flos Historiarum Terre Orientis

http://dx.doi.org/10.29228/legends.43659
Tam Metin
Davide Geronazzo - Bassano Al Tempo Di Napoleone Ss, 20- 51
Bassano At The Time Of Napoleon

http://dx.doi.org/10.29228/legends.44684
Tam Metin
AYLA OĞUZ - Britain as a Country of Migration Ss, 52-56
Bir Göç Ülkesi Olarak Britanya

http://dx.doi.org/10.29228/legends.43663
Tam Metin
Luca Zavagno - “No Island is an Island”: The Byzantine Mediterranean in The Early Middle Ages (600s-850s) Ss, 57-80
“Hiçbir Ada Sadece Ada Değildir”: Erken Orta Çağ’da Bizans Akdeniz’i (600-850)

http://dx.doi.org/10.29228/legends.44375
Tam Metin
Jasmina Ćirić - The Symbolism of the Knotted Column in the Architecture of King Milutin Ss, 81- 100
Kral Milutin Mimarisinde Düğümlü Sütun Sembolizmi

http://dx.doi.org/10.29228/legends.41923
Tam Metin
Deepak Jayaraj - The Russian Monarchy: Symbols, Ceremonies, Traditions and Legitimacy, 18th -20th Centuries Ss, 101- 110
Rus Monarşisi: Semboller, Törenler, Gelenekler ve Meşruiyet, 18-20.Yüzyıllar

http://dx.doi.org/10.29228/legends.44044
Tam Metin
Dilek YİĞİT - İngiltere'de Kraliçe Mary Stuart ve Kral 1. Charles'ın İdamları: Katolisizm Faktörü Ss, 111- 125
The Executions of Queen Mary Stuart and King Charles I: Catholicism As A Factor

http://dx.doi.org/10.29228/legends.44352
Tam Metin
Onur SEVİM - Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos Döneminde Bizans-Venedik İlişkileri (1143-1180) Ss, 126-140
Byzantine-Venetian Relations During the Reign of Byzantine Emperor Manuel I Comnenus (1143-1180)

http://dx.doi.org/10.29228/legends.45339
Tam Metin
The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.