The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

BUSBECQ’IN ITINERA CONSTANTINOPOLITANUM ET AMASIANUM ADLI ESERİNDE GÖZLEMLER, KIYASLAMALAR, ELEŞTİRİLER

Author:

Number of pages:
23-40
Year-Number:
2021-2

Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanat döneminde (1520-1556), Romalıların Kralı Ferdinand tarafından Osmanlı İmparatorluğuna gönderilen elçiler arasındaki en renkli simalardan biri, Augerius Gislenius Busbequius’tur (Busbecq). 1554-1555 yıllarında gerçekleştirdiği ilk elçilik görevinin anılarını içeren Itinera Constantinopolitanum et Amasianum (İstanbul ve Amasya Seyahatnamesi) adlı eseri, ilk kez 1581 yılında yayımlanır. Genel itibarıyla bu eser, Busbecq’in 16. yüzyılın Türk dünyasını değişik çehreleriyle tanıma serüvenini yansıtır. Bunun yanı sıra Busbecq eserin kurgusu içinde kendini ilgili yüzyılın seçkin ve medeni Avrupalı kimliğinde sunduğundan, karşısına da Türk kimliğini koyup fikir beyan ettiğinden, bu eser aynı zamanda Batı ve Türk zihniyeti arasındaki ayrımlar ve bu ayrımların doğurduğu sonuçlar üzerine bilgi edinilmesini sağlayan ilk elden bir kaynaktır.

Itinera Constantinopolitanum et Amasianum’un 1581 edisyonu temelinde kaleme alınan bu çalışmada, ilk kez ve özgün dilinden Türkçeye çevirdiğimiz bu eser yorumlanarak okunacak ve bu okumada Busbecq’in ilk elçilik seferinde Türklerin karakteri ve âdetleriyle ilgili fikir edinmesine, yer yer Batı Avrupa toplumlarıyla kıyaslamalar yapmasına ve Hıristiyan hükümdarlarına eleştiriler yöneltmesine sebep olan olaylardan kesitler sunulacaktır. Amaç, 16. yüzyıl Batı Avrupa ve Osmanlı dünyasıyla ilgili karşılaştırmalı kültürel çalışmalar yapan araştırmacılara bir katkı sağlayabilmektir

 

Keywords


Augerius Gislenius Busbequius (henceforth Busbecq) is one of the most colourful figures among the envoys that Ferdinand I, King of the Romans, sent to the Ottoman realm during the reign of Suleiman the Magnificent (1520–1556). His Itinera Constantinopolitanum et Amasianum, which comprises the memoirs of his first mission during 1554-55, was published for the first time in 1581. In general terms, the work records Busbecq’s enterprise of learning the sixteenth-century Turkish world with its various facets. Because Busbecq represents himself in his work as the embodiment of the distinguished and civilized European identity of the time, and contrasts it with the Turkish one to give his verdict, this work also serves as a first-hand source for the differences between the Western and Turkish mentalities, and the outcomes of these differences.

In this study, which draws on our forthcoming Turkish translation of the work, made for the first time from the Latin edition of 1581, we will present through reading and commenting on instances of events that led Busbecq to acquaint himself with the character and traditions of the Turks, to compare them, in places, to the Western European societies, and to criticize Christian rulers. Thus, we aim to contribute to scholars who conduct comparative cultural studies on the sixteenth-century Western European and Ottoman worlds

Keywords

Article Statistics

Number of reads 709
Number of downloads 1,005

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.