The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

CADILIK KAVRAMINDA ŞEYTANİ İÇERİKLER: 17. YÜZYIL İNGİLTERE ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages:
71-84
Year-Number:
2021-2

On yedinci yüzyılda cadılığın doğasına yönelik tutumları yorumlarken, söylenecek ilk şey, cadıların var olup olmadığı konusunda neredeyse hiç kimsenin tartışmadığıdır. Cadıların varlığı tartışmalı değildi, tartışmaların merkezinde cadıların faaliyetlerinde şeytani müdahale olup olmadığıydı. Bu bağlamda asıl tartışma konusu, cadıların müttefiki olarak görülen Şeytan’dı. Cadılıkla ilgili adli mekanizma, cadılığa atfedilen şeytani içerik ile yakından ilişkiliydi. Cadıların doğal fenomenler üzerinde doğaüstü etkiler yaratma konusunda daha önce kabul edilen doğuştan gelen kapasiteleri 1604 yasası (Witchcraft Act) ile Şeytan'la olduğuna inanılan ilişkilerine bağlanmıştı. Bu çalışmanın argümanı durum böyle olmasaydı, cadıların faaliyetleri muhtemelen sosyal bir suç olarak kabul edilebilirdi, ancak bu unsur ile birlikte dini bir suç haline de gelmiştir şeklindedir. Bu argüman bu konu etrafında on yedinci yüzyılda yapılan tartışmalar ile örneklendirilecektir

Keywords


When interpreting attitudes towards the nature of witchcraft in the seventeenth century, the first thing to say is that almost no one disputed whether or not witches existed. The existence of witches was not disputed, central to the controversy was whether there was demonic interference in witches' activities. In this context, the main topic of discussion was Satan, who was seen as an ally of witches. The witchcraft judicial mechanism was closely related to the demonic content attributed to witchcraft. The previously acknowledged innate capacity of witches to exert supernatural effects on natural phenomena was linked to their believed relationship with Satan by the law of 1604 (Witchcraft Act). The argument of this study is that if this were not the case, the activities of witches would probably be considered a social crime, but with this element it has also become a religious crime. This argument will be exemplified by the debates around this issue in the seventeenth century.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 718
Number of downloads 757

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.