The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

Tudor Hanedanlığının Meşruiyet Sorunu

Author:

Number of pages:
76-88
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-3

Orta çağ İngiltere tarihine hanedanlıklar arasında taht kavgaları ve meşruiyet sorunları damga vurmuştur. İngiltere ve Fransa arasındaki toprak anlaşmazlıkları ile İngiliz monarkların Fransa tahtında hak iddia etmesinden kaynaklanan Yüzyıl Savaşlarını (1337-1453) Plantagenet hanedanlığının üyeleri arasındaki taht kavgası olan Güller Savaşı (1455-1485) izlemiştir. Plantagenet hanedanlığının uzantıları olan Lancaster hanedanlığı ve York hanedanlığı arasında süren Güller Savaşı sonrası İngiltere’de Tudor hanedanlığının (1485-1603) hükümranlığı başlamıştır. Ancak Tudor hanedanlığı kendinden önceki Lancaster ve York hanedanlıkları gibi meşruiyet sorunları ile yüzleşmiştir. Tudor hanedanlığının kurucusu Henry Tudor ve halefleri Jane Grey, Mary Tudor ve Elizabeth Tudor’ın İngiltere tahtı üzerindeki haklarının meşruiyeti tartışma konusu olmuştur. Bu makalede Tudor hanedanlığının meşruiyet sorunlarının kaynakları ve monarkların bu sorunları gidermek için başvurdukları yollar tartışılacaktır.

Keywords


The struggle for the English throne between royal houses and the problems concerning legitimacy left their mark on Medieval English History. The Hundred Years’ War (1337-1453) caused by the strained relations between England and France and the question of the legitimate succession to French throne was followed by the War of the Roses (1455-1485) fought by the Houses of Lancaster and York for the English throne. The end of the War of the Roses between the House of Lancaster and the House of York marked the beginning of the Tudor dynasty (1485-1603). However, the Tudor dynasty like its predecessors faced problems concerning legitimacy. Henry Tudor founder of the Tudor dynasty and his successors Lady Jane Gray, Mary Tudor and Elizabeth Tudor ascended the English throne in the shadow of legitimacy problems. The article aims to discuss why Tudor monarchs had legitimacy problems and how they strived to solve them.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 915
Number of downloads 691

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.