The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

DENİZİN ÖTESİNDEN BİR ÖYKÜ, FRANSALI MARIE VE SALÂHADDÎN

Author:

Number of pages:
49-70
Year-Number:
2021-2

Fransalı Marie 12. yüzyıl Avrupa’sında yaşamış ve erken Rönesans’ın da müjdecilerinden biri olmuş bir şair ve yazardır. İkinci Henry’nin sarayında, saraylı bir okuyucu ve dinleyici kitlesi arasında, din dışı konularda yazdıklarıyla ünlenmiş olan Marie eserlerinde daha çok aşk, ahlâk ve toplumsal konum gibi konulardan bahseder ancak bunu yaparken de yarattığı karakterlerinin iç dünyalarına odaklanır. Marie’nin belirgin olarak yalnızca tek bir anlatısında Müslümanlardan bahsettiği görülür. Marie’nin Müslümanlardan bahsettiği eserinin adı Denizin Ötesinden Bir Öykü (İng. A Story Beyond the Sea) olup eser hem Sarazenlerden ve hem de Sultan Salâhaddîn’den bahseder. İşte bu çalışmanın konusu da Marie’nin Denizin Ötesinden Bir Öykü başlıklı anlatısında geçen Müslüman imgesinin açımlanmasıdır. Çalışmada, Marie’nin, mezkûr eserinde bulunan Müslümanları yansıtma biçimi Ortaçağ’ın genel tarihsel özellikleri ile olan muhtemel ilişkileri bağlamında ele alınacaktır. Sonuç olarak, Marie’nin Denizin Ötesinden Bir Öykü başlıklı öyküsünde Sultan Salâhaddîn imgesinin öncelendiğinden hareketle, hükümdarın Avrupa’nın tahayyülündeki rolü açımlanacaktır

Keywords


Marie de France lived in 12th century Europe as a poet who foreshadowed the early Renaissance with her presence as a poet and writer. Living under the patronage of Henry II, Marie lived with and wrote for the courtesans as a writer of secular topics such as love, morals, and social status. However, her writing differs from many of her contemporaries because she focuses on her characters' inner worlds. Despite this list of topics, Marie writes about Muslims in only one of her narratives, namely, A Story Beyond the Sea. Saracens and Salâhaddîn appear with interesting yet powerful connotations in this particular narrative. In this study, this specific narrative is analyzed to shed light on the image of the Muslim. While doing that, relevant features of the history of Medieval Europe are discussed with this narrative's overall content. It is concluded that Sultan Salâhaddîn appears as an important figure in this story

Keywords

Article Statistics

Number of reads 803
Number of downloads 816

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.