The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

BATI AVRUPA ORTA ÇAĞ SEMBOLİZMİNİN ŞÖVALYELİK KURUMUNA YANSIMALARI

Author:

Number of pages:
85-97
Year-Number:
2021-2

Şövalyelik kurumu Batı Avrupa tarihinin önemli bir parçasıdır. Orta çağda Batı Avrupa’da ortaya çıkan şövalyelik uzun süre sadece Avrupa’ya özgü bir kurum olarak kalmıştır. Başlangıçta savaşçı bireyler toplumunu niteleyen şövalyelik kavramı daha sonra kendi özel ritüelleri olan toplumdan ayrı bir sınıfa dönüşmüştür. Bu makale şövalye sembolizmi ve bu sembolizmin şövalye hayatına ve Avrupa toplumuna yansımalarını incelemektedir. Makalenin ilk bölümü şövalye sembolizmini genel olarak değerlendirmektedir. Daha sonra şövalyelik için vazgeçilmez olan arma kullanımı ve bunun sembolik hayata yansımaları incelenmektedir. Şövalyeliğe kabul seremonileri şövalyeliğin vazgeçilmez unsurları haline gelmişlerdir. Daha sonraki bölümde çeşitli şövalye topluluklarının şövalye sembolizmine olan etkileri tartışılmaktadır. Şövalyeliğe atfedilen ‘evrensellik’ kavramı ve bunun şövalye sembolizmi üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Orta Çağ boyunca şövalyelerin dilini konuştukları topluma değil ama bağlılık yemini ettikleri lorda bağlılık duydukları iddia edilmektedir. Seküler monarşik şövalye topluluklarının öneminin altı çizilmiştir. Şövalye yeminlerinin etkisi ve bunun şövalye sembolizmine olan etkileri de ayrıca incelenmektedir. Bu makale Orta Çağ sembolizmi içinde şövalyelik sembolizminin önemli bir unsur olduğunu savunmaktadır

Keywords


Chivalry is an important element of the western European medieval history. Chivalry emerged in western Europe in the middle ages and continued to be a unique element of Europe for a long period of time. İmmediately after its beginning, chivalry was described as a warrior class but soon after it became a distinct group with its own set of values and symbols. This study examines the chivalric symbolism and its reflections to the chivalric life and the European symbolism. The first part of this paper evaluates the general tenets of chivalric symbolism. Then, the use of the coat of arms which were indispensible for chivalraic life are examined. Here the symbolizm in the dubbing ceremonies of the knights were important for medieval symbolism. Afterwards, this study discusses the effects of the chivalric symbolism to the various chivalric orders. This study also discusses The so-called ‘universalism’ of the chivalric institution. The knigths were not connected to their ‘nation’ but to their lord to whom they payed hommage. The importance of the secular national monarchical chivalric orders are underlined. The impact of the chivalric wows and their influence to the chivalric symbolizm are also evaluated. This study argues that chivalric symbolism was an important element within the context of the medieval symbolism

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,432
Number of downloads 939

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.