The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

Bizans İmparatorluğu’nu Perişan Eden Justinianus Veba Salgını ve Sarsıcı Etkileri

Author:

Number of pages:
96-123
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-3

Justinianus veba salgını, özellikle meydana getirmiş olduğu tahribat ve bırakmış olduğu etkileri bakımından insanlığın, 6. Yüzyıla kadar karşılaşmadığı yıkıcı bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu salgın öncesinde birçok anormal doğa, iklim ve çevre problemleri yaşanmış ve önemli ölçüde can ve mal kaybına yol açmıştır. Salgın esnasında ise korkunç rakamlarda insan telefatı meydana gelmiş ve toplumun düzeni ve disiplini adeta altüst olmuştur. Bu salgının toplum üzerindeki dinî, sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik sonuçları da diğer tahribatı kadar etkili olmuş ve bunlar Bizans imparatorluğunda yüzyıllar boyunca insanların hayatını karartmaya devam etmiştir. Justinianus veba salgınının aktif olarak devam ettiği dönemlerde bu hastalığın tedavisinde dönemin hekimlerinin ve devletin sağlık kurumlarının aciz kaldığı bir gerçektir. Ancak bu salgın karşısında tıp ve tababet mesleğiyle uğraşan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yetersizliği yanında, Bizans’ın dinsel ve kültürel hayatının simgeleri olan din, bilim ve düşünce adamlarının da salgını tanıtmada ve bu hastalıkla ilgili toplumu aydınlatmada sınıfta kaldıkları apaçık ortadadır. Bu haliyle de Justinianus veba salgını, Bizans imparatorluğunu 542 yılından yaklaşık 750’lere kadar kesintili geliş ve gidişleriyle perişan etmeye devam etmiş ve zamanı gelince de kendi isteğiyle çekip gitmiştir.

Bu çalışmada Justinianus vebası olarak nam salan “Kara Veba” salgın hastalığı, kaynakların sunmuş olduğu bilgiler ışığında bütün yönleriyle ele alınıp incelenmektedir. Ayrıca çalışmanın sonunda konunun bir genel değerlendirmesi de okuyuculara sunulmaktadır.

Keywords


Justinian plague pandemic, especially in terms of the damage it has caused and the impact that it left was the disease which humanity had never come across until sixth century After AD. Before pandemic occur, many abnormal natural, climatic and enviromental problems were experienced and these significantly caused loss of life and property. During the pandemic as a consequence of huge amount of human loss, the order and discipline of the society was almost turned upside down. And the social, religious, economic, cultural and psychological consequences of pandemic on society had been as effective as other destruction and these consequences had continued to make people’s lives miserable for centuries. It is an undeniable fact that during the Justinian plague actively doctors and public medical institutions became helpless in the treatment of the disease. However, in the face of this epidemic, in addition to the inadequacy of physicians and health workers, it is obvious that clergy, scientists and thinkers, who are the symbols of the religious and cultural life of Byzantium also failed to introduce pandemic and enlighten the society about this disease. As it is, Justinianus plague pandemic with intermittent arrivals and departures from 542 to about 750 continued to devastate Byzantium Empire and got lost of ıt’s own accord when time has come.

In this study, it have been approached and examined the “Black Plague” padnemic, known as the Plague of Justinianus in all its aspects. Moreover, at the end of the paper a general assessment of the topic is presented.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 896
Number of downloads 1,949

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.