The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

ANTİK ROMALILARIN GÖZÜNDEN İLK AVRUPALI GERMEN HALKLARI

Author:

Number of pages:
41-48
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-2

Antik Dünyanın en güçlüsü olan Roma İmparatorluğu’nu bile etkileyen, kimi zaman korkutan güçlü ve savaşçı kavimler bulunmaktaydı. Bunlar, kültürlerinin her alanına işleyen savaşçılık özellikleriyle ve üstün fiziksel yapılarıyla Roma’nın organize ve kalabalık ordularına karşı durmuş, kimi zaman da bunları dize getirmiştir. Yunan ve Romalıların önde gelen antik yazarları, bu halklar hakkında çok ayrıntılı bilgiler sunmuşlardır. Bu halkların başında Avrupalı Germen halkları gelmektedir. Germenler, hayatlarının her yönüne işlenmiş savaşçılık özellikleri ile Romalılara karşılaştıkları ilk zamanlardan itibaren direnmiş ve savaşmışlardır. 600 senelik inişli çıkışlı ilişkilerin ardından Batı Roma’yı yıkan en büyük kuvvetlerden biri olmuşlardır.

Keywords


There were powerful and warlike tribes that influenced and sometimes frightened even the Roman Empire, the most powerful of the Ancient World. They stood against the organized and crowded armies of Rome with their martial characteristics and superior physical structures that permeate every aspect of their culture, and sometimes brought them to their knees. The leading ancient writers of the Greeks and Romans gave very detailed information about these peoples. At the beginning of these peoples are the European Germanic peoples. The Germans have resisted and fought from the first time they encountered the Romans, with their martial characteristics embedded in every aspect of their lives. After 600 years of ups and downs, they became one of the biggest forces that destroyed Western Rome

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,127
Number of downloads 1,017

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.