The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

İKİNCİ KRALLIK (AKKA) DÖNEMİNİN ASIL MİMARI KONRAD DE MONTFERRAT (ö.1192)

Author:

Number of pages:
1- 22
Year-Number:
2021-2

2 Ekim 1187 tarihinde Kudüs’ün, Müslümanlar tarafından geri alınmasını müteakip yapılan Haçlı Seferi çağrısına imparator ve kralların dışında birçok farklı kimlikten insanlar da katılmışlardı. Mamafih Sultan Salâhaddîn’in, Hıttin’de kazandığı zaferin sonrasında Haçlıların elinde kalan yerleşimlere karşı başlattığı fetih hareketi Avrupa’dan yola çıkanların bölgeye ulaşmasından önce başarıyla nihayete erecekmiş gibi görünüyordu. Fakat o sıralarda İstanbul’dan (Konstantinopolis) hareketle Suriye sahillerine ulaşan bir İtalyan gemisinin içinde yer alan Konrad de Montferrat, Sûr şehrinin idaresini üstlenerek Sultan’ın sözü edilen fetih hareketini sekteye uğratmıştır. Bu ise Haçlılar için en gerekli şey olan zamanın kazanılmasını sağlamıştır. Nitekim sonrasında Guy de Lusignan’ın başlattığı ve gelen yardımların da etkisiyle Akkâ kuşatmasının başarıyla neticelendirilmiş ve böylece bölgede yüz yıl kadar sürecek ikinci krallık döneminin de temelleri atılmıştır.

Bu makalede Kudüs Haçlı Krallığı’nın Akkâ merkez olmak üzere devam edecek ikinci döneminin asıl mimarı durumundaki Konrad de Montferrat’ın hayatı; İtalya, Bizans’ın başkenti İstanbul ve akabinde Ortadoğu’daki Müslüman-Haçlı mücadelelerindeki rolü ele alınmaya çalışılacaktır.

Keywords


Besides the emperor and kings, people of many different identities participated in the crusade that followed the recapture of Jerusalem by the Muslims on 2 October 1187. However after Saladin’s victory at Hıttin, the conquest movement launched against the settlements left in the hands of the Crusaders seemed to be successful before those who set out from Europe reached the region. But at that time, Conrad of Montferrat, who was aboard an Italian ship that arrived on the Syrian coast from Istanbul, took over the city of Tyre, disrupting the Sultan's promised conquest movement. This allowed time to be gained, which was the most necessary thing for the Crusaders. As a matter of fact, the siege of Acre was successfully concluded with the help of Guy of Lusignan and thus the foundations of the Second Kingdom Period, which would last for about a hundred years, were laid in the region.

In this article, the life of Conrad of Montferrat, the main architect of the second period of the Crusader Kingdom of Jerusalem, which will continue to be the center of Acre; Italy, the capital of Byzantium, Istanbul, and then its role in the Muslim-Crusader struggles in the Middle East will be discussed.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 764
Number of downloads 939

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.