The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

Korykoslu Hayton’un Flos Historiarum Terre Orientis Adlı Eserinde Altın Orda Hanlığı ile İlgili Bilgiler Üzerine

Author:

Number of pages:
11 -19
Year-Number:
2020-1

Kilikya Ermeni Krallığı hanedanından Hayton adlı bir kişi tarafından zamanın Papası V. Clementis’e sunulmak üzere 1307’de kaleme alınan Flos Historiarum Terre Orientis (Doğu Ülkeleri Tarihinin Altın Çağı) Moğol tarihinin önemli Latince kaynaklarının başında gelir. Çünkü eser bir Haçlı seferi tasarısı olarak yazılmıştır ve Hayton onları bir müttefik güç olarak düşünmesinden ötürü Moğolların gelenekleri, askerî yetenekleri ve tarihlerine ilişkin bilgiler vermiştir. Bahsetmiş olduğu bilgilerin önemli bir kısmı duyumlarına dayanırken bir kısmı da bizzat şahitliğine dayanır. İlhanlılardan Yüan hanedanına ve Çağataylılara eşsiz bilgileri barındıran bu eserin dikkat çekici bir diğer yönü de Altın Orda Hanlığı ile ilgili kayıtlardır. Bu kayıtlar içerisinde Hayton, Batu’nun Büyük Batı seferi ile Berke–Hülegü mücadelesinin yanında Altın Orda-Memluk ittifakı ve Tokta‒Nogay savaşına dair de bilgiler verir. Bu çalışmada Flos Historiarum Terre Orientis başlıklı eserde Altın Orda Hanlığı ile ilgili bilgilerin üzerinde durup kimi mullak meselelere açıklık getirmeye çalışacağız.

Keywords


Flos Historiarum Terre Orientis (Golden Age of the History of the Eastern Countries) written to be presented to the Pope Clementis by a person named Hayton who were a member of Cilician Armenian dynasty, is one of the most important Latin sources for the history of the Mongols. For, the work was written as a Crusade plan and the Hayton provided information about the tradition, military talens and the history of the Mongols because of he considered them as an allied force. Significant part of his information based on his audition, others are based on his own testimony. Another remarkable aspect of this work which contains unique information on from Ilkhanate to the Yuan Dynasty and Chagadaids, is the records about the Golden Horde Khanate. In these records, Hayton gave information on Western campaign under the Batu’s leadership and Berke-Hulagu conflict, as well as Golden Horde-Mamluk alliance and war between Tokta and Nogay. In this study I will focus on the information about the Golden Horde in the work entitled Flos Historiarum Terre Orientis and I will try to clarify some suspended records.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,525
Number of downloads 1,006

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.