The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

Vikinglerin Gözünde Kutsal Yolculuk Teması: “Örvar-Odds Saga” ve Kudüs Bahsi

Author:

Number of pages:
16-26
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-3

İnancın değiştirilmesi kültür nüvelerinin taşıdığı unsurları da etkilemektedir. Hristiyanlaşan Vikingler de öteden beri sahip oldukları söylence ve efsaneleri yazıya dökerken yeni edindikleri dini bilgi ile harmanlamışlardır. Avrupa’nın geri kalanıyla kültürel ve dinsel bir bütünleşmeye giden bu savaşçı topluluk var olan mitolojik anlatılarını yeni inançlarının eski temalarıyla yenilemiştir. Hristiyanlaşan Vikinglerin Avrupa’da yaşayan birçok başka topluluk gibi dinsel edebiyatın ayrılmaz parçalarından birisi olan efsanevi anlatıları kendi yerel temalarıyla kaynaştırdığına şahit olunmaktadır. Öteden beri özgün edebiyat biçimlerinde saklanan yarı efsanevi karakterler, doğaüstü varlıklar ve gerçekliği tartışmalı unsurlar yazıya geçirilen sagalar eliyle sahip oldukları yeni inançla birleştirilmeye çalışılmıştır. Böylece günümüze ulaşan İskandinav Edebiyatı’nın Orta çağ’daki görünümü bir yandan kadim Viking inançlarından esinlenilen temalara sahip iken bir yandan da Avrupa’daki yaygın dinsel temaları da barındırmaktadır. Orta çağ batı edebiyatında sıklıkla karşılaşılan kutsal yolculuk teması da böylece Kuzeylilerin anılarında yerini almıştır. Bu çalışmada Örvar-Odds saga metni temel alınarak Viking söylencelerindeki kutsal yolculuk temasının varlığı, tarihi ve edebi seyri tartışılacaktır.

Keywords


Changing religion had effects on factors which carried cultural nucleuses. Christianized Vikings harmonized their new religion within their old beliefs while they were written down their ancient legends and myths. This combatant nation whom culturally and religiously integrated with rest of the Europe was renovated their old beliefs with new ones. As many others in Europe, Christianized Vikings combined their local themes with legendary myths which was inseparable part of religious life. Semi-legendary characters, supernatural beings and untrustworthy elements of Vikings were combined with their new Christian beliefs with contribution of subsequently written sagas. Thus, medieval appearance of surviving texts of Scandinavian Literature had both themes which inspired by ancient Viking beliefs and popular religious themes all-around Europe. Thereby theme of Holy Journey which was very frequent in western literature had placed in the memories of Nordic mind. In this paper historical and literately excursion of theme of holy journey was argued basically on the Örvar-Odds saga.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 800
Number of downloads 1,630

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.