The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

Viking İmgeleminde Kadının Tarihi ve Dini Yeri

Author:

Number of pages:
24-42
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-4

Dinin sarsılmaz bir biçimde toplumsal düzenin temelini oluşturduğu ve Avrupa’nın bütüncül bir dini birlikteliğe ulaşmadığı Ortaçağ’da cereyan eden dini değişimler Avrupa kimliğinin oluşmasında pay sahibidir. Söz konusu dini değişimlerden bir tanesi de Vikinglerin başına gelmiş ve kuzeyliler kadim inançlarını bırakarak Hristiyanlığageçmişlerdir. Ortaçağ boyunca din değiştiren ve din değiştirilmesi için çaba sarf edilen Avrupa; siyasal ve dini gelişmelerle birlikte toplumsal cinsiyetlerin takip edilebildiği hareketli bir süje haline gelmiştir.  Viking adıyla anılan ve Avrupa kıtasını baştan sona arşınlayan kuzeyliler komşusu olan Germenlerin, ticaret yaptıkları Bizanslıların ve işgalleri altındaki Anglosaksonların birbiriyle yarışan çabaları sonucunda en nihayetinde on birinci yüzyılda Hristiyanlaştırılmış ve bir zamanların gözünü kan bürümüş barbar kavmi Vikingler Hristiyan Avrupa’nın bir parçası olmuştur. İskandinavya’nın Hristiyanlaştırılmasındaki payı üstlenmeye çalışan aktörler birbiriyle yarışa dursun; sürecin en önemli unsuru olarak ortaya çıkan kadınlar ise yeni inanç sistemini hem kendi ülkelerine taşımışlar hem de bir parçası oldukları Viking toplumundaki cinsiyetlerine özgü rolleri Avrupa’ya tanıştırmışlardır. Bu aşamada Hristiyanlaşmanın kadınlara yüklediği rolün, terk ettikleri kadim inançlarıyla doğrudan ilişkisi akıllara gelecektir. Ancak din değiştirme süreci sırasında bu biçimlere yüklenen yeni roller ise Avrupa’daki Kadın kimliğinin inşasını başlatan Ortaçağ’daki öncü adımlardır. Böylece toplumsal cinsiyetlerin dini rolleri pekişmiş ve Avrupa’da erken Ortaçağa değin göz ardı edilen yeni bir kimlik kurulabilmiştir.  

Keywords


The religious changes that took place in the Middle Ages, when religion unshakably formed the basis of the social order and Europe did not reach a holistic religious unity, had a share in the formation of European identity. One of the religious changes in question happened to the Vikings and the Northern Settlers left their ancient beliefs and converted to Christianity. Europe, which mostly converted to Christianity during the Middle Ages and where efforts were made to convert; with the political and religious developments, it has become an active subject where genders can be followed. As a result of the competing efforts of the Germans, the southern neighbors, and distant cousins of the Vikings, who scoured the European continent from beginning to end, the Byzantines with whom they traded, and the Anglo-Saxons under their occupation, eventually they were Christianized in the eleventh century and so-called barbarian tribe Vikings, once blinded by blood, became a part of Christian Europe. While the actors who try to play the part in the Christianization of Scandinavia compete each other; the women, who emerged as the most important element of this process, both brought the new belief system to their own countries and introduced their gender-specific roles in the Viking society, of which they were a part, to Europe. At this point, the direct relationship between the role of Christianization on women and the ancient beliefs they abandoned, will come to mind. However, the new roles assigned to these forms during the conversion process, are the pioneering steps in the Middle Ages that started the construction of the female identity in Europe. Thus, the religious roles of the genders were reinforced, and a new identity could be established in Europe that was ignored until the early Middle Ages.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 740
Number of downloads 545

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.