The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

Anadolu’da Kuşatma: Haçlı Seferleri Esnasında Anadolu’da Kuşatılan İlk Kale Ve İlk Haçlı-Türk Savaşı Üzerine Değerlendirme (Eylül-Ekim 1096)

Author:

Number of pages:
55-74
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-4

Görünürde ve vurgulanan amacı Kudüs’ü kurtarmak olarak açıklanan Haçlı Seferleri, tarihi kavram olarak dinî, ancak temel açıdan sosyal, siyasî, askerî ve ekonomik sebeplere dayalı tarihi bir süreci ifade etmektedir. Bizans açısından konuya bakıldığında topraklarına saldıranlara karşı bir paralı asker talebi olarak görülmekteydi. Ancak bu isteğe karşılık, önderliğini Papa’nın yaptığı ve Avrupa’da siyasi ve ekonomik çıkarları kesişen bir Haçlı ruhunun oluşmasıyla, bu asker talebi çok büyük bir tarihi olaya dönüştü. Avrupa’dan yola çıkan bu silahlı topluluğun Müslümanlara olan saldırılarına göğüs gerecek olanlar ise Anadolu’daki Türk kuvvetleri olmuştur. Ortaçağ’ın en büyük mücadelelerine yol açmış Haçlı Seferleri’nin Anadolu topraklarındaki geçişi güçlü kuşatmalara ve savaşlara da sahne olmuştur. Anadolu ve Yakındoğu’da yaklaşık iki yüzyıl aralığında sürecek olan büyük mücadeleler, kale kuşatmaları ve savunma stratejilerine bağlı olarak şekillenmiştir. “Halkın Haçlı Seferi” olarak isimlendirilen, ilk Haçlı kitlelerinin Anadolu’da kuşattıkları ilk kale olan Kserigordon’dan, Drakon savaşı ile Anadolu’da ciddi bir Türk savunması meydana gelmiştir ve gelişmeler kale kuşatmaları ile doğru orantılı ilerlemiştir. Bu çalışma ile Anadolu yolları üzerinde hareket eden Haçlı ordularının Anadolu üzerindeki kaleleri kuşatarak şekillendirdikleri tarihin temel ve önemli detayları üzerinde durulacaktır. Haçlı Seferlerine göz şahidi veya dönem şahidi olmuş ana kaynaklar ve araştırma eserleri ışığında bu kuşatmaların ve savunma savaşlarının Haçlı Seferlerine olan etkileri açıklanmaya çalışılacaktır.

Keywords


The Crusades, which were launched with the aim of liberating Jerusalem, conceptually represent a process that is ostensibly religious, but basically based on social, political, military and economic reasons.  From the Byzantine point of view, it was seen as a demand for mercenaries against those who attacked their lands.  However, in response to this request, the formation of a crusading spirit in Europe, led by the Pope, with overlapping political and economic interests, turned this request for troops into a major historical event. The struggles of the participants of these crusades, which coincided with the Turks homelandization of Anatolia, with the Turkish forces in Anatolian lands left a deep impact and echo in history. The passage of the Crusades, which caused the greatest struggles of the Middle Ages, in Anatolian lands also witnessed powerful sieges and battles. The great struggles that would last for nearly two centuries in Anatolia and the Middle East were shaped by castle sieges and defense strategies. From Kserigordon, the first castle besieged by the first Crusader masses on Anatolia, which is called the "People's Crusade", to the battle of Drakon, a serious Turkish defense emerged in Anatolia and developments progressed in direct proportion to the castle sieges.  This study will focus on the basic and important details of the history shaped by the Crusader armies moving on the Anatolian roads by besieging the castles in Anatolia.  The impact of these sieges and battles of defense on the Crusades will be explained in the perspective of the main sources and studies that were eyewitnesses or era witnesses of the Crusades.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 870
Number of downloads 917

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.