The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

Avignon Papaları

Author:

Number of pages:
75-93
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-4

1309-1377 yılları arasını kapsayan süreç literatürde Avignon Papalığı olarak adlandırılmaktadır. Bu yıllarda Roma Kilisesi’nin yönetim merkezi Avignon’dur. Toplam yedi papanın hüküm sürdüğü dönem Roma Kilisesi’nin pek çok sorunla yüzleştiği kritik bir eşiğe işaret etmektedir. Avignon’da temsil edilen Papalığı uğraştıran sorunların başında huzur ve güvenliğini büyük oranda kaybeden İtalya’nın Papalık lehine itaatkâr hale getirilmesi gelmekteydi. Bu sebeple bazı Avignon papaları, dış siyasetlerinin önceliği olarak İtalyan yarımadasına kayda değer miktarda insan ve para kaynağı ayırmışlardır. Politik meselelerin dışında Papalık bu yüzyılda laiklerle olan ilişkilerini 14. yüzyılın gerçeklerine ve dinamiklerine göre şekillendirmek zorunda kalmıştır. Papalığın Roma’da bulunmaması, çağdaştan moderne pek çok yazarın eleştirel bir dil kullanmasına sebep olurken, Avignon Papalığı-papaları sıklıkla Fransız monarşisinin güdümünde olmakla itham edilmiştir. Yedi Avignon papasını merkeze alan bu çalışma, Avignon’da temsil edilen Papalığın iç ve dış gündemlerini ele almaktadır. Buradan hareketle çalışmamız, 1305-1378 yılları arasındaki süreci ana hatlarıyla aktarmayı hedeflemektedir.

Keywords


It is called the Avignon Paoacy in the process literature covering the period of 1309-1377. During these years, administrative center of the Roman Church was Avignon. This period, in which a total of seven popes ruled, points to a critical threshold in which the Roman Church faces many problems. At the beginning of the problems that troubled the Papacy represented in Avignon, Italy, which lost its peace and security to a large extent, was to make it obedient in favor of the Papacy. For this reason, some Avignon popes have allocated condiderable human and financial resources to the Italian peninsula as a priority of their foreign policy. Apart from the political issues, the Papacy had to adapt its relations with the secularists in this century according to the realities and dynamics of the 14th century. While the absence of the Papacy in Rome caused many writers, from contemporary to modern, to use a critical language, the Avignon Papacy-popes were often accused of being under the control of the French monarchy. Centering the seven Avignon pepes, this study deals with the internal and external agendas of the Papacy represented in Avignon. From this point of view, our study aims to convey the process between 1305-1378 with its main lines. 

Keywords

Article Statistics

Number of reads 834
Number of downloads 655

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.