The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

The Legends Journal of European History Studies

Editor: Prof. Dr. Pınar Ülgen
Assistant Editor: Dr. Gülnur Özer, Dr. Banu Çetin Ünal, Dr. Murat Çaylı
Publication Place:
Year-Number: 2023-4
Generic File | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Özlem GÜL Orta Çağ Avrupa'sında Çocukluk Algısının Yeniden İnşası: Çok Yönlü Bir Araştırma, 1-13
Reconstructing the Perception of Childhood in Medieval Europe: A Multifaceted Exploration
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/legends.72280
Abstract | Full text

32x32

Tuğba BAŞAR Pronoia Sistemi ve Tarihsel Seyri , 14-23
Pronoia System and Its Historical Process
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/legends.71376
Abstract | Full text

32x32

Selahattin ÖZKAN Viking İmgeleminde Kadının Tarihi ve Dini Yeri , 24-42
Historical and Religious Place of Woman in Viking Imagination
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/legends.70545
Abstract | Full text

32x32

Tunay KARAKÖK Mikhail Psellos’un Khronographia Adlı Eserinde 1043 Tarihli Rus-Bizans Deniz Savaşı , 43-54
The Russian-Byzantine Sea War Of 1043 in Mikhail Phsellos' Chronographia
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/legends.70530
Abstract | Full text

32x32

Şafak EFE Anadolu’da Kuşatma: Haçlı Seferleri Esnasında Anadolu’da Kuşatılan İlk Kale Ve İlk Haçlı-Türk Savaşı Üzerine Değerlendirme (Eylül-Ekim 1096), 55-74
Siege in Anatolia: An Examınation On The First Castle Besieged in Anatolia During the Crusades and The First Crusades-Turks War (September-October 1096)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/legends.70076
Abstract | Full text

32x32

Eren KARAKOÇ Antik Roma’nın Germen Kökenli Auxiliarileri: Batavialılar, 94-100
Germanic Auxiliaries of Ancient Rome: The Batavians
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/legends.52024
Abstract | Full text


The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.