The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

Takdim


Bilindiği üzere tarihin konusu insandır. Dolayısıyla tarih yolculuğunda insanoğlu tarafından yapılan her şey, tarihin temel taşını oluşturmaktadır. Bunun en belirgin örneklerini Avrupa tarihinde görülmektedir.  Çünkü Avrupa tarihi, eskiçağlardan modern zamanlara kadar değişik ve gizemli bir gelişim çizgisi takip etmektedir. Ve de çok gizemli bir yapı ile karşımıza çıkmaktadır. Yani Batı Avrupa ve Doğu Avrupa'daki gelişmeler, geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kurmamıza zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla Avrupa tarihini oluşturan tüm unsurları içeren  "The Legends Journal of European History Studies"  dergisi ise bu alana ilgi duyan tüm araştırmacılar için bir buluşma noktası olma amacını taşımaktadır.                                                                                                                                                                   Prof. Dr. Pınar ÜLGEN

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.